Všeobecné obchodní podmínky

Rezervačník je webová služba/produkt, který je vlastněn a provozován společností „NHsoft Jakub Houžvička“, se sídlem v M. Koněva 120, Jičín, Česká republika.

Tyto obchodní podmínky upravují používání všech produktů a služeb Rezervačník, včetně webu „www.Rezervacnik.cz“ a jeho obsahu. Obsahuje několik dokumentů, především Všeobecné obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů. POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK REZERVAČNÍK (VČETNĚ JEJICH OBSAHU) A/NEBO PRODUKTŮ A/NEBO SLUŽEB REZERVAČNÍK SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI, JAKOŽ I S JAKÝMIKOLI DODATKY A REVIZEMI A ZMĚNAMI TĚCHTO PODMÍNEK. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEBO JIMI NECHCETE BÝT VÁZÁNI, NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY, PRODUKTY NEBO SLUŽBY REZERVAČNÍK. Společnost NHsoft Jakub Houžvička si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto podmínky podle svého uvážení, aby reflektovala změny právní, technické či jakékoli jiné změny ve statu quo. Nejnovější aktualizovaná verze této smlouvy je k dispozici na webových stránkách „www.Rezervacnik.cz“, společnost není povinna oznámit uživatelům aktualizaci Podmínek. Proto důrazně doporučujeme všem uživatelům, aby tuto smlouvu pečlivě pročetli a pravidelně revidovali. Tyto dokumenty vstupují v platnost datem jejich poslední aktualizace.

Webová stránka Rezervačník, její obsah a související produkty a služby jsou k dispozici všem zletilým osobám, které jsou oprávněny uzavírat smlouvy (závazné dohody). Doklad o splnění těchto kritérií může být požadován, při přístupu ke všem (nebo některým) službám a/nebo produktům, ve formě identifikačních údajů nebo kontaktních informací.

Tyto smluvní podmínky jsou stanoveny mezi námi (NHsoft Jakub Houžvička) a uživateli. Žádná jiná osoba nemá nárok z této dohody těžit.

Pokud jakýkoli soud nebo jiný regulátor rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné nebo jinak nevykonatelné, bude takové (taková) ustanovení vyjmuto z těchto Podmínek a zbytek Podmínek bude i nadále plně platný.

Pokud jsou Podmínky v rozporu s podmínkami uvedenými na Vaší registraci s Rezervačník (pokud takové existují), mají tyto Podmínky přednost.

1. Základní ustanovení

Kdekoli se v Podmínkách vyskytují slova, „Vy“, „Vaše“ a „Uživatel“, je tím míněn uživatel webových stránek, produktů a/nebo služeb Rezervačník, a takto musí být tato slova (a jejich tvary) vykládána. Podobně slova, „My“, „Naše“ a „Rezervačník“ odkazují na společnost NHsoft Jakub Houžvička a musejí být takto vykládána. Pojem „Údaje uživatelů“ odkazuje na osobní údaje, které námi mohou být shromažďovány na stránkách Rezervačník.cz a/nebo v průběhu registrace a/nebo získány v rámci jakéhokoli služby či produktu Rezervačník. Pojem „Naše webové stránky“ odkazuje na webové stránky „www.Rezervacnik.cz“ a všechny webové stránky s nimi spojené. Naproti tomu, pojmem „stránky Rezervačník“ se odkazuje na webové stránky a rezervační nástroje (widgety) našich uživatelů, tedy na stránky pomocí systému Rezervačník vytvořené. „Třetí strana“ označuje jakoukoli osobu/subjekt/firmu, která není spojena s NHsoft Jakub Houžvička.

 

2. Nabízené služby

2.1 Bezplatná verze

Základní verze nástroje Rezervačník pro vytváření a hosting rezervačního systému je zcela zdarma pro všechny uživatele. Parametry volné verze mohou být závisle na specifickém typu těch kterých stránek. Bezplatná verze je omezena počtem nadcházejících rezervací a dalšími omezeními. Přesný a aktuální popis našich služeb naleznete na stránkách Ceník.

2.2 Prémiové služby

Jakmile zjistíte, že byste využili některou z nadstandardních, můžete si některou z prémiových služeb. Přesný a aktuální popis našich služeb naleznete na stránkách Ceník.

 

3. Placené služby

3.1 Ceny

Všechny služby mají stanovenou cenu nebo rozsah cen. Tyto ceny mohou být předmětem úprav, aby reflektovaly změny na trhu, nebo mohou být dočasně nahrazeny speciálními/akčními cenami. Přehled cen naleznete na stránce Ceník.

3.2 Objednání Prémiových služeb

Všechny naše prémiové služby je možné objednat v Administraci Vašeho projektu. Pro další informace se můžete obrátit na naše oddělení pro péči o zákazníky.

 

4. Smlouva a zrušení smlouvy

4.1 Smlouva

Závazná smlouva je iniciována mezi vámi a Rezervačník v okamžiku objednávky a je potvrzena úspěšným dokončením platby. „Úspěšné dokončení platby“ je definováno tak, že byla zaplacena celá částka, a ve správě Vašeho účtu je k dispozici faktura. Během prvních 15 dnů od úspěšného dokončení platby můžete požádat o zrušení objednaných služeb. Tento proces podléhá zvláštním pravidlům a kritériím (viz odstavec 5.2).

4.2 Zrušení smlouvy

O zrušení všech služeb lze požádat kdykoli, pokud nežádáte o vrácení peněz. Žádost o zrušení, nákup či změnu služeb (tj. cokoli, co má vliv na funkci vašeho projektu) musí být předložena Vámi (vlastníkem projektu) písemně (e-mailem), a to z e-mailové adresy, která byla použita při registraci projektu.

4.3 Doba trvání smlouvy

Smlouvy o nákupu balíčků služeb se uzavírají na jeden rok až deset let trvání. U dalších služeb, pokud není uvedeno jinak při jejich objednávce, smlouva končí ve chvíli, kdy je služba poskytnuta.

 

5. Platby, poplatky a náhrady

5.1 Metody platby

Prémiové služby je možné platit kreditní kartou, službou PayPal, bankovním převodem na účet Rezervačník a dalšími způsoby platby, které se mohou v různých zemích lišit.

V případě bankovních převodů jsou veškeré nezbytné informace k dispozici po potvrzení objednávky služeb. Berte prosím na vědomí, že jakékoli náklady a poplatky za bankovní převod financí jsou zodpovědností Vás (zákazníka), nikoli Rezervačník.

Poznámka: Jste zodpovědní za správné vyplnění kompletních platebních informací. Prosíme, ujistěte se, že všechna pole jsou vyplněna a že všechny údaje jsou přesně zadány. Rezervačník není zodpovědný za žádosti, kterým nebylo vyhověno z důvodu uživatelem špatně nebo nedostatečně vyplněných informací. Věnujte zvýšenou pozornost zejména Variabilnímu symbolu.

5.2 Datum platby a Datum aktivace

Datum platby je stanoveno na základě potvrzení o úspěšném přijetí dotyčné částky ze strany poskytovatele způsobu platby (tj. toho, kdo platbu technicky zajišťuje, např. banka). Pokud jde o platbu kreditní kartou nebo přes PayPal, je částka okamžitě odečtena z Vašeho účtu. Datum platby a Datum aktivace je shodné, vyjma případů, kdy je potřeba vyřídit objednávku manuálně. V případě manuálního vyřizování může dojít ke zpoždění aktivace o několik dnů.

5.3 Žádosti o vrácení peněz

Všechny Prémiové služby, s výjimkou registrace domény, je možné zrušit a zažádat o vrácení peněz do 15 dnů od data aktivace. Upozorňujeme, že vouchery (slevové kódy) není možné proplatit za žádných okolností. Chcete-li požádat o zrušení objednávky, musíte poslat e-mail našemu oddělení péče o zákazníky (viz článek 5.4). Pro zrušení objednávky webových stránek v 15 denní lhůtě není potřeba žádné zdůvodnění, budeme ovšem rádi, pokud důvod zrušení uvedete a pomůžete nám tak naše služby vylepšit.

V případě autorizované žádosti o zrušení jakékoli Prémiové službu, s výjimkou webových stránek a registrací domén, musíte poskytnout důvod pro zrušení. Důvody, které mohou vést k vrácení peněz, jsou:

(A) Plné ukončení všech služeb (včetně bezplatných verzí)

(B) Opakované technické problémy se službou, které narušují normální funkci vašeho projektu

(C) Neposkytnutí služby, která byla uhrazena v plné výši (s potvrzením o zaplacení).

Poznámka: Rezervačník si vyhrazuje právo přezkoumat důvod zrušení, který jste uvedli, a rozhodnout o přijetí či odmítnutí Vaší žádosti.

5.4 Čas a způsob vrácení peněz

Vrácení platby proběhne během 50 dnů od data, kdy Rezervačník obdržel žádost. Peníze budou vráceny prostřednictvím bankovního převodu nebo stejného způsobu platbu, který byl využit pro platbu nebo nevratnou poukázkou na služby (voucher). Deaktivace Prémiových služeb se provádí současně s vrácením peněz.

 

6. Používání služeb

V odstavcích 6.1 až 6.8 je definován povolený způsob používání služeb Rezervačník. Aktivity, které jsou v rozporu s popsaným způsobem použití, nebo jsou jinak zapovězeny, jsou tedy porušením Podmínek a jsou důvodem k zahájení aktivit k zamezení pokračování těchto aktivit. Více informací v článku 9.

6.1 Obsah

Nebudete posílat ani distribuovat prostřednictvím stránek Rezervačník žádné materiály, které jsou pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické nebo jinak nezákonné povahy. Také jsou zcela zakázány materiály, které nějakým způsobem porušují nebo narušují, ať už jakýmkoli způsobem, práva Rezervačník či práva jiných (včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví, právo na utajení a práv na ochranu soukromí), stejně jako činnosti, které mohou způsobit strach nebo nepříjemnosti nám nebo jiným. Kromě toho nesmíte vyjadřovat názory, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé. Doporučujeme uživatelům chovat se k sobě navzájem slušně a s respektem.

6.2 Vlastnictví obsahu

Nebudete, bez výslovného souhlasu zákonného vlastníka práv, posílat ani jinak nezpřístupníte na Rezervačník stránkách díla či materiály, ke kterým nevlastníte práva.

6.3 Účast na akcích

Budete dodržovat pravidla jakékoli soutěže, propagační či marketingové kampaně, které se na našich stránkách účastníte.

6.4 Narušení

Nebudete podnikat kroky, které mohou narušit funkčnost nebo zabezpečení stránek Rezervačník, ani nebudete způsobovat neopodstatněné nepříjemnosti personálu Rezervačník.

6.5 Identita

Nebudete se vydávat za jinou osobu/subjekt, ani úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou/subjektem.

6.6 SPAM

Nebudete propagovat Váš Rezervačník rezervační systém zasíláním SPAMu (tj. e-mailu rozeslaného adresátům bez předchozího souhlasu). Nebudete také využívat naše emaily k zasílání SPAMu (tj. hromadné emaily rozeslané adresátům bez jejich předchozího souhlasu).

6.7 Automatizovaný software

Nebudete používat automatizovaný software (ani žádný jiný software, který není nabízený přímo společností Rezervačník) k tvorbě nové Rezervačník webové stránky ani k přístupu nebo úpravě Rezervačník stránky.

6.8 Obcházení

Nebudete používat obcházení jakéhokoli druhu k překonání omezení balíčků služeb nebo k překonání omezení jakékoli Rezervačník služby nebo funkce.

 

7. Duševní vlastnictví

Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti stránek Rezervačník, nebo součásti dodávané společně se stránkami Rezervačník, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Rezervačník nebo jeho poskytovatelů. Nejste oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu máte explicitní svolení Rezervačník nebo příslušného poskytovatele. Povolení se navíc vztahuje pouze na způsob využití, který je popsán v Podmínkách, a na žádný jiný. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat Třetí straně činnosti výše uvedené.

Pokud se dozvíte, že kdekoli dochází k výše popsanému porušení podmínek, souhlasíte s tím, že Nás o tom budete neprodleně informovat.

 

8. Soukromí

8.1 Legislativa

Budeme dodržovat všechny předpisy o ochraně osobních údajů platné pro danou zemi, a to v případě všech vašich osobních informací námi shromážděných.

8.2 Zpracování dat

Na různých stránkách Rezervačník můžete být vyzváni k zadání informací o Vaší osobě. Tyto informace nepoužíváme jiným způsobem, než tím, který je uveden na stejném místě, jako výzva k zadání takových údajů. Všechny shromažďované informace jsou zpracovávány způsobem a s omezeními stanovenými v našich Podmínkách.

8.3 Odejmutí souhlasu k uchovávání informací

Můžete požádat o vyřazení Vašich osobních údajů z naší marketingové databáze. Chcete-li tak učinit, musíte Vy (vlastník projektu) podat písemnou žádost (z e-mailové adresy použité při registraci projektu) na naše oddělení péče o zákazníky, a to prostřednictvím odkazu ve vašem Rezervačník projektu, nebo prostřednictvím Kontaktů na našich webových stránkách.

8.4 Změny v osobních údajích

Důrazně Vám doporučujeme aktualizaci všech osobních informací, protože tato data jsou využívána v oblasti služeb péče o zákazníka.

8.5 Registrace

Aby bylo možné používat naše služby a produkty, musíte mít platnou registraci Rezervačník. To Vás opravňuje provozovat Stránky na systému Rezervačník. Při registraci musíte zadat platnou e-mailovou adresu, heslo a další osobní informace.

Nesete plnou a výhradní zodpovědnost za uchování Vašeho hesla v tajnosti a za to, že na Váš účet nezíská přístup nikdo jiný, než Vy. Veškerá činnost pocházející z vašeho účtu a/nebo autorizovaná Vaším heslem je na Vaší zodpovědnost. Důrazně doporučujeme, abyste Vaše heslo a informace o účtu uschovali jako přísně důvěrné a s nikým je nesdíleli. V případě neoprávněného použití vašeho hesla a/nebo účtu prosím neprodleně kontaktujte Rezervačník písemně z e-mailové adres použité pro registraci projektu. Aby se zabránilo zneužití vašeho účtu, ujistěte se vždy, že se na konci práce na projektu vždy ze svého účtu odhlásíte.

8.6 Data vašich uživatelů

Při užívání rezervačního systému Rezervačník můžete sbírat osobní data svých klientů. Pouze a jen Vy (NIKOLI Rezervačník) jste zodpovědní za dodržování všech aplikovatelných zákonů a předpisů pro zacházení s osobními údaji svých klientů. Rezervačník v žádném případě neodpovídá za to, jak s údaji naložíte. Rozhodně Vám doporučujeme, abyste s údaji zacházeli obezřetně a zodpovědně, a ve vlastním zájmu dodržovali zákonné normy.

 

9. Porušení smluvních podmínek

Nedodržení podmínek stanovených v článku 6 a/nebo účast na aktivitách, které jakkoli porušují tyto Podmínky, Vás vystavuje možnosti přímého postihu nebo právních kroků proti Vám. Rozhodnutí o postihu (včetně, ale nikoli pouze, přerušení přístupu ke všem službám) je zcela na uváženi Rezervačník a může být provedeno i bez udání důvodu.

Prosím nahlaste neprodleně přestupky proti Podmínkám nebo zákonům platných ve Vaší zemi.

 

10. Přerušení/ukončení poskytování služeb

Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování našich služeb zákazníkům, kteří porušili(nebo u kterých máme důvodné podezření, že porušili) naše Podmínky. Poskytování služeb ukončíme také v případě, že seznáme, že se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení Rezervačník a může být provedeno i bez udání důvodu.

 

11. Ujednání

NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ, NEBO JEJICH ŠKODY NA JEJICH HARDWARE, KE KTERÝM DOŠLO V PŘÍME, NEPŘÍME NEBO NÁHODNÉ SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NAŠICH SLUŽEB A/NEBO PRODUKTŮ, A TO VČETNĚ SKRZE STAŽENÉ MATERIÁLY. NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY, KTERÉ VZNIKLY UŽIVATELI NEBO TŘETÍ STRANĚ, JAKO DŮSLEDEK NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT NAŠE SLUŽBY A/NEBO PRODUKTY A/NEBO STRÁNKY, ANI ZA PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ SPOJENÍ S TAKOVOU SKUTEČNOSTÍ. VAŠE VYUŽITÍ TĚCHTO SLUŽEB JE KOMPLETNĚ NA VAŠEM UVÁŽENÍ A NA VAŠE RIZIKO, A JEN VY A POUZE VY JSTE ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ VAŠEMU POČÍTAČI NEBO JINÉMU ZAŘÍZENÍ, NEBO JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT, ZPŮSOBENOU STAŽENÍM JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ.

VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE UŽITÍ STRÁNEK, SLUŽEB A PRODUKTŮ REZERVAČNÍK JE ZCELA NA VAŠI ZODPOVĚDNOST, A ŽE STRÁNKY, SLUŽBY A PRODUKTY REZERVAČNÍK JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „DOSTUPNÉ TEHDY, KDY JSOU DOSTUPNÉ“. DÁLE SOUHLASÍTE A BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA DOSTUPNOST A/NEBO FUNKČNOST JAKÉKOLI ČÁSTI, KTEROU POSKYTUJE NĚKTERÁ ZE TŘETÍCH STRAN A KTERÉ JSOU PŘÍSTUPNÉ SKRZE STRÁNKY REZERVAČNÍK.

11.1 Třetí strany

Nepodporujeme, a neneseme jakoukoli zodpovědnost za jakýkoli obsah, inzerci, produkt či služby dostupné prostřednictvím webových stránek třetích stran.

Veškeré transakce mezi vámi a třetí stranou dostupné skrze stránky Rezervačník, včetně plateb a doručení výrobků, služeb a jakýchkoli dalších podmínek, záruk nebo odkazů s těmito třetími stranami související, jsou mezi Vámi a daným subjektem. Proto Rezervačník v žádném případě neodpovídá za jakoukoli ztrátu/škodu, která by vznikla.

11.2 Vyloučení záruky

Rezervačník, její dceřiné společnosti a její poskytovatelé licencí vám NEPOSKYTUJÍ záruku, že:

(A) Služby, které využíváte, budou vyhovovat Vašim požadavkům

(B) Vaše užívání služeb a produktů budou nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bez chyb nebo virů

(C) Informace získané při používání Našich služeb a produktů budou přesné a spolehlivé

(D) Závady v provozu nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru budou opraveny.

Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od Rezervačník, nemůže dát vzniknout zodpovědnosti či závazku, který není výslovně stanoven v těchto Podmínkách.

Rezervačník dále výslovně zříká všech záruk a podmínek jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk a podmínek prodejnosti a /nebo vhodnosti pro určitý účel.

 

12. Omezení odpovědnosti

Kromě obecného ustanovení v Ujednání (článek 11) výše, výslovně SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE REZERVAČNÍK, JEHO POBOČKY A JEHO POSKYTOVATELÉ NENESOU VŮČI VÁM ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADY UVEDENÉ V ODSTAVCÍCH 13.1 AŽ 13.4.

12.1 Všeobecné

Jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, které mohou vzniknout Vašim přičiněním, bez ohledu na to, jaký je jejich původ nebo hypotézy o jejich vzniku. To zahrnuje, ale není omezeno pouze na, ztrátu zisku (ať už vznikly přímou nebo nepřímou), jakékoli ztráty důvěry nebo obchodní pověsti, ztrátu dat, náklady na pořízení náhradního zboží nebo služeb, nebo jiné nevyčíslitelné ztráty. Jakákoli ztráty nebo škody, které Vám mohou být způsobeny, včetně, ale nikoli pouze v důsledku:

(A) Jakéhokoli spolehnutí se na úplnost, přesnost nebo existenci jakýchkoli reklam, nebo v důsledku jakéhokoli vztahu nebo transakce mezi Vámi a poskytovatelem reklam nebo sponzorem, jejichž reklamy se na stránkách zobrazují

(B) Jakékoli změny, které může Rezervačník učinit v rámci svých služeb, nebo jakékoli trvalé či dočasné zrušení poskytování určitých služeb nebo nabídek (nebo jakýchkoli funkcí v rámci těchto služeb)

(C) Smazání, porušení nebo neuložení jakéhokoli obsahu nebo jiné komunikace přenášené či spravované v rámci Vašeho používání služeb

(D) Neposkytnutí relevantních a přesných informací z Vaší strany

(E) Vaši ztrátu hesla či přístupu k účtu, či umožnění přístupu k heslu či účtu třetí straně.

12.2 Jurisdikce

Omezení týkající se odpovědnosti Rezervačník vůči Vám ve výše uvedeném odstavci 12.1 jsou platná, ať už Rezervačník byl nebo nebyl upozorněn na možné ztráty, nebo si jich mohl či měl být vědom. Vztahují se na vás také zákonná omezení platná v rámci Vaší jurisdikce.

12.3 Informace poskytované na stránkách Rezervačník

Nejsme zodpovědní ani neručíme za:

(A) Materiály napsané Uživateli, především, ale nikoli výhradně, za ty napsané na blogy a/nebo fóra. Dále prohlašujeme, že takovéto materiály nepodporujeme a nemusejí nutně vyjadřovat naše názory. Vyhrazujeme si právo takové materiály monitorovat, odpovídat, komentovat, upravovat, odmítnout jejich zveřejnění nebo odstranit jakýkoli obsah zcela dle Našeho uvážení. Avšak samotná skutečnost, že jsme daný konkrétní příspěvek neodstranili, neznačí náš souhlas, zaštítění nebo podporu takového příspěvku

(B) Přesnost, načasování nebo spolehlivost jakýchkoli informací/prohlášení na stránkách Rezervačník, ani nejsme zodpovědní za oznámení, rady a/nebo názory publikované Uživateli v rámci blogů a fóra (s výjimkou rozsahu, který stanoví zákon). Pokud máte jakýkoli nárok vyplývající z činností a/nebo prohlášení jiného uživatele, souhlasíte, že takový nárok budete vymáhat po daném Uživateli a nikoli po společnosti Rezervačník

(C) Kvalitu, přesnost ani vhodnost Rezervačník stránek, s výjimkou toho, co je požadováno zákonem. Bez ohledu na to ovšem vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom vám poskytovali služby tím nejprofesionálnějším způsobem

(D) Jakékoliv podvodná nepravdivá prohlášení, jakékoli zranění či úmrtí v důsledku Našeho zanedbání. Nejsme zodpovědní za jakoukoli ztrátu/škodu způsobenou Vám či Třetí straně, která může být důsledkem nebo ve spojení v Vaším použitím stránek Rezervačník.

 

13. Proces neustálého zdokonalování

Kvalita našich služeb a produktů je naší nejvyšší prioritou, a proto Rezervačník neustále zlepšujeme, a to jak po stránce technické, tak po stránce uživatelské.

 

14. Zpětná vazba

V rámci našeho závazku k neustálému zdokonalování našich služeb vítáme ke službě Rezervačník připomínky a návrhy ke kterékoli součásti Podmínek. Pokud chcete svým komentářem přispět, kontaktujte naše oddělení péče o zákazníky , nebo pošlete e-mail na adresu: info@rezervacnik.cz

 

Poslední úpravy 25. července 2013.