Konečně budete mít přehled o svých rezervacích

  Evidence rezervací

Správa veškerých nadcházejících, probíhajících a proběhlých rezervací

Rychlá obsluha

V evidenci rezervací lze vyhledávat a snadno se orientovat

Stavy rezervací

Pro přehlednou orientaci jsou u rezervací vedeny její možné stavy

Přijímání plateb

Příjem hotovosti na recepci a online platbami je možné snadno vkládat ke každé jednotlivé rezervaci

Historie plateb

U každé rezervace můžete evidovat jednotlivé finanční transakce

Storno poplatky

Nastavení storno poplatků za zrušení rezervací je plně ve Vaší režii