Jak na propagaci a sdílení na webové stránky?

7. Propagace a propojení

Pro úspěšné provozování rezervačního systému je dnes nutná i jeho samotná propagace – rozesílání informačních novinek na e-maily vašich zákazníků či napojení rezervačního systému do vašich stránek. Pro zlepšení informovanosti může také pomoci vyvěšení sdělení do rezervačního systému.

7.1 Zasílání e-mailového zpravodaje zákazníkům

Pro udržení kontaktu s vašimi zákazníky je důležité je informovat o novinkách a akcích na vašem sportovišti. Z toho důvodu jsme připravili rozesílání hromadné pošty na e-mailové adresy zákazníků.

Pro rozeslání e-mailového zpravodaje stačí přejít do sekce Propagace -> Hromadný e-mail. Poté zadejte předmět e-mailu a obsah zprávy a vašim zákazníkům se souhlasem s odběrem novinek přijde do e-mailové schránky zpráva.

Rozeslání hromadného e-mailu všem zákazníkům Jak zavést propojení s webem a měřením návštěvnosti? Jak zavést propojení s webem a měřením návštěvnosti? Rozesl n  hromadn ho e mailu v em z kazn k m

7.2 Propojení rezervačního systému s webovými stránkami

Provozování rezervačního systému je možné buďto na adrese nazevvasehosportoviste.rezervacnik.cz ale také přímo na vašich stránkách. Rezervační systém Rezervačník je totiž možné vložit přímo do vašich stránek nebo jsme připravili sadu tlačítek, které budou odkazovat ze stránek sportoviště na váš rezervační systém Rezervačník. Předpřipravené sady pro sdílení na webové stránky naleznete v sekci Propagace -> Sdílení na webové stránky.

K vložení rezervačního systému do vašich stránek si stačí nadefinovat velikosti (výšku a šířku v pixelech), výchozí službu (bude se zobrazovat po načtení stránky jako první) a jen vložit jako předpřipravený html kód do vašich webových stránek.

Rezervační kalendář a objednávka Jak zavést propojení s webem a měřením návštěvnosti? Jak zavést propojení s webem a měřením návštěvnosti? Sn mek obrazovky 2015 01 01 v 23

Chcete-li provozovat rezervační systém na url nazesportoviste.rezervacnik.cz a pouze odkazovat z webových stránek, tak je nejlepší variantou přidat některý z předpřipravených odkazů.

Stačí pouze vybrat výchozí službu, kliknout na barevné provedení tlačítka, které se vám líbí, zkopírovat zdrojový kód a vložit na webové stránky.

Sdílení na webové stránky - tlačítko Jak zavést propojení s webem a měřením návštěvnosti? Jak zavést propojení s webem a měřením návštěvnosti? Sn mek obrazovky 2015 01 01 v 23

A v případě, že si chcete vytvořit vlastní tlačítko s odkazem na konkrétní službu, tak je pro realizace nutné znát odkaz na danou službu. Odkaz na veškeré provozované služby zjistíte v sekci odkazy. Stačí pouze zkopírovat odkaz a vložit do odkazu.

Odkaz pro vložení do stránek Jak zavést propojení s webem a měřením návštěvnosti? Jak zavést propojení s webem a měřením návštěvnosti? Sn mek obrazovky 2015 01 01 v 23

 

7.3 Informativní sdělení na rezervačním systému

U vašeho sportoviště můžou nastat situace, kdy se vám bude hodit informovat o důležitých upozorněních návštěvníky vašeho sportoviště. K takovému účelu slouží informativní sdělení v sekci Propagace -> Sdělení. Můžete tam přidat text či dokonce html kód, ve kterém informujete zákazníky. Může to být třeba sleva na vybrané hodiny či služby, či změna otevírací doby.

Pro vložení napište sdělení do formuláře na obsah sdělení a klikněte na uložit. Výsledné sdělení se objeví v sekci kalendář.
Informativní sdělení - administrace Jak zavést propojení s webem a měřením návštěvnosti? Jak zavést propojení s webem a měřením návštěvnosti? Sn mek obrazovky 2015 01 01 v 23

Informativní sdělení - zobrazení Jak zavést propojení s webem a měřením návštěvnosti? Jak zavést propojení s webem a měřením návštěvnosti? Sn mek obrazovky 2015 01 01 v 23

7.4 Měření návštěvnosti Google Analytics

Pro kvalitní provozování rezervačního systému by mohlo být přínosné vědět více o jeho návštěvnících. Z toho důvodu jsme připravili napojení na měření návštěvnosti Google Analytics přes které je možné detailně sledovat veškerou návštěvnost rezervačního systému. Nastavení měření Google Analytics je možné v sekci Nastavení -> Rozšíření.

Pro úspěšné zavedení měření je nejprve potřeba si vytvořit účet Google Analytics. Následně vytvořit nový účet a v sekci Správa -> Služba -> Údaje o měření -> Měřící kód -> přidat číslo měření.

Měření návštěvnosti Google Analytics Rezervačník Jak zavést propojení s webem a měřením návštěvnosti? Jak zavést propojení s webem a měřením návštěvnosti? Sn mek obrazovky 2014 11 04 v 21

Poté stačí toto číslo měření přidat do rezervačního systému Rezervačník -> Nastavení -> Rozšířené -> Číslo měření.

Nastavení rozšíření Google Analytics Jak zavést propojení s webem a měřením návštěvnosti? Jak zavést propojení s webem a měřením návštěvnosti? Sn mek obrazovky 2014 11 04 v 22

Poté v Google Analytics najdete detailní přehled o návštěvnosti vašeho rezervačního systému.