Jak spravovat rezervace?

6. Správa rezervací

6.1 Přehled rezervací

Nejzásadnější údaje v rezervačním systému jsou rezervace, tedy přehled všech plánovaných a již proběhlých rezervací a plateb k nim. Tento přehled naleznete v sekci Rezervace.

V tomto přehledu rezervací se zobrazují údaje – kód (unikátní označení každé rezervace), služba (squash, badminton apod.), termín (od – do), místo (kurt 1, hala apod.), zákazník (jméno a příjmení), stav (schválená, proběhlá, storno), platba (zaplacená, nezaplacená), cena v Kč.

Přehled rezervací Jak spravovat rezervace? Jak spravovat rezervace? Sn  mek obrazovky 2015 01 11 v 20

Dle veškerých těchto údajů je možné položky řadit vzestupně/sestupně (kliknutím na název sloupce). Dá se předpokládat, že po čase bude v tomto přehledu velké množství rezervací. Z toho důvodu je připravena část vyhledávání dole na stránce. Filtrovat je možné dle každé zobrazované položky. Pro vyfiltrování rezervací stačí pouze kliknout na příslušný filtr nebo zadat text, rezervace se automaticky dle daného kritéria vyfiltrují.

V přehledu rezervací je možné procházet více stránek dole vpravo a listovat tím v seznamu rezervací.

Filtrování rezervace Jak spravovat rezervace? Jak spravovat rezervace? Sn  mek obrazovky 2015 01 11 v 20

Chcete-li přejít na detail vybrané rezervace stačí kliknout na příslušný řádek s rezervací a následně se vám zobrazí okno s detailem rezervace.

Přidávání nových rezervací bylo podrobně popsáno v nápověda v tématu 5. Kalendář a objednávky.

Hromadné úpravy

V některých případech může být přínosná možnost hromadné úpravy rezervace, například schválit více rezervací najednou apod. Pokud chcete upravit více položek na ráz, stačí zaškrtnout v přehledu rezervací ve sloupci úplně vpravo a následně vybrat požadovanou operaci úplně naspodu Hromadné úpravy a kliknout na změnit.

Hromadné úpravy rezervací Jak spravovat rezervace? Jak spravovat rezervace? Sn  mek obrazovky 2015 01 11 v 20

6.2 Detail a úpravy rezervace

Velmi často používanou částí bude detail rezervace s možností editace. V okno s detailem rezervace je přehled o zákazníkovi, který se rezervoval, přehled plateb, související rezervace, změny a historie.

V titulku okna je název služby s časem, v hlavičce naleznete adresu místa, kód rezervace a detail zákazníka (po kliknutí na jméno zákazníka přejdete na detail zákazníka). Následně jsou zde 4 záložky platba, související, změna a historie. Na stejném řádku vpravo je stav a stav platby u dané rezervace.

Rezervace detail hlavička Jak spravovat rezervace? Jak spravovat rezervace? Sn  mek obrazovky 2015 01 11 v 20

Platba

Nejdůležitější je záložka platba, ve které je uvedena cena rezervace s přehled zdali je zaplacena či kolik zbývá zaplatit. Rezervace mohou mít několik stavů – schválená (nově vytvořená neuskutečněná), vyřízení (již proběhlá) a stornovaná (zrušená). Přijde-li zákazník na recepci měl by mít u své rezervace schválená a po zaplacená by se mu měla rezervace změnit na vyřízená (případně je možné to provést najednou přijetím peněz v okně přijetí platby rezervaci a kliknutím na přijmout platbu a vyřídit).

Pro přijetí peněz na recepci či jiném způsobu zaplacení rezervace zadejte přijmutou částku v okně přijetí platby za rezervaci a klikněte na přijmout platbu. V případě, že se částka rovná částce, která zbývala zaplatit za rezervaci se změní stav rezervace automaticky na zaplacená. Pokud bude zůstatek u rezervaci menší nežli cena rezervace, tak bude u rezervace stav nezaplacená.

Rezervace je možné rušit kliknutím na Stornovat v boxu zrušit rezervaci. To změní stav rezervace na stornovaná a uvolní termín k rezervaci v kalendáři někomu dalšímu. U storna je možné nastavit podmínky storno poplatků v sekci Nastavení -> Konfigurace systémů -> Zrušení rezervace.

Detail rezervace - platba Jak spravovat rezervace? Jak spravovat rezervace? Sn  mek obrazovky 2015 01 11 v 20

Související rezervace

V případech, kdy chceme vyřídit více rezervací u jednoho zákazníka se nám hodí záložka Souvisejí, ve které je uveden přehled rezervací od stejného zákazníka. Po kliknutí na modré tlačítko přejdete na detail vybrané rezervace.

Související rezervace Jak spravovat rezervace? Jak spravovat rezervace? Sn  mek obrazovky 2015 01 11 v 20

Změna

V záložce změna je možné provádět změny stavu a platby. Po změně stačí kliknout na uložit změny.

Změna rezervace Jak spravovat rezervace? Jak spravovat rezervace? Sn  mek obrazovky 2015 01 11 v 20

Historie

Přehled veškerých změn stavu a plateb u rezervaci je k nalezení v záložce Historie.

Historie rezervace Jak spravovat rezervace? Jak spravovat rezervace? Sn  mek obrazovky 2015 01 11 v 20

6.3 Statistiky rezervací

Majitelé a provozovatelé sportoviště a rezervačního systému budou určitě zajímat statistiky rezervací a obrat za měsíc. Tento přehled je k dispozici v sekci Nastavení -> Statistiky využívání.

statistiky-vyuzivani Jak spravovat rezervace? Jak spravovat rezervace? statistiky vyuzivani