Jak spravovat a pronajímat sportoviště pomocí rezervačním systému Rezervačník?

3. Založení služby

Pro správnou funkčnost rezervačního systému je nejprve nutné v systému založit služby, které budete svým zákazníkům poskytovat (např. pronájem tenisových kurtů, squashových kurtů, bowlingové dráhy, tělocvičny apod.). Pro přidání nové služby klikněte v hlavním menu na položku Služby. Protože v systému doposud nebyla založena žádná služba, musíte nejprve nějakou vytvořit. Klikněte tedy na tlačítko Založit první službu pro spuštění průvodce založením nové služby.

3.1 Výběr typu služby

V prvním kroku průvodce vyberte některou z předpřipravených typů služeb. Nenajdete-li v seznamu přesně tu službu, kterou chcete přidat, vyberte jednu z možností, o které si myslíte, že má k vaší službě nejblíže. Po výběru služby z nabídky se zobrazí textové pole, do kterého můžete uvést přesný název služby tak, jak chcete, aby se zobrazoval vašim zákazníkům (např. Tenis – hala). Kliknutím na tlačítko Přidat službu založíte svou první službu v Rezervačníku. Nastavení míst, cen a otevíracích dob bude následovat v dalších krocích.

typ-sluzby Jak spravovat a pronajímat sportoviště v rezervačním systému Jak spravovat a pronajímat sportoviště v rezervačním systému typ sluzby

3.2 Nastavení míst služby (kurtů, hřišť, hal, drah,…)

Gratulujeme, služba byla úspěšně vytvořena. Všimněte si, že u služby svítí černé tlačítko Neaktivní, které signalizuje, že služba doposud nebyla aktivována a zákazníci ji tak až do doby její aktivace neuvidí mezi nabízenými službami ve vašem rezervačním systému. Nyní je čas nastavit jaká hřiště, kurty, dráhy atd. chcete pro danou službu vašim zákazníkům umožnit rezervovat. Na zobrazené stránce (stránka nastavení služby) klikněte na záložku Místo.

nova-sluzba Jak spravovat a pronajímat sportoviště v rezervačním systému Jak spravovat a pronajímat sportoviště v rezervačním systému nova sluzba

Na záložce Místo pokračujte kliknutím na tlačítko Přidat nové místo, čímž dojde k zobrazení formuláře pro přidání nového místa (kurtu, tělocvičny, …). Do formuláře vyplňte název místa a zadejte jeho adresu.  Zadané hodnoty potvrdíte kliknutím na tlačítko Přidat. Tím dojde k přidání nového místa k vytvořené službě. Pokud chcete, můžete pro danou službu vytvořit více míst. Pro tenisová a squashová centra to bývají typicky místa Kurt1, Kurt2, … KurtX. Na záložce Místo, máte vždy přehled o místech přiřazených ke konkrétní službě.

seznam-sluzeb Jak spravovat a pronajímat sportoviště v rezervačním systému Jak spravovat a pronajímat sportoviště v rezervačním systému seznam sluzeb

Již vytvořená místa můžete kliknutím na červenou ikonku odpadkového koše ze služby úplně odstranit, nebo změnit jejich název a adresu kliknutím na modrou ikonku s tužkou. Chcete-li například konkrétní místo dočasně deaktivovat, např. kvůli rekonstrukci apod., máte možnost pomocí tlačítka vlevo od názvu služby. To slouží jako přepínač mezi aktivním a neaktivním místem. Pokud je zobrazena zelená ikonka se zaškrtávátkem, je dané místo aktivní a tudíž na něj budou moci vaši zákazníci vytvářet rezervace.

3.3 Nastavení délky jednotky rezervace a provozu o státních svátcích ČR

V nastavení služby se pod záložkou Čas a cena nachází formuláře pro nastavení délky jednotlivých rezervací, otevíracích dob a cen za jednotlivé rezervace vaší služby. Začněme nejprve tím, že stanovíme, jak dlouho bude trvat jednotka rezervace. Výchozí hodnotou je jedna hodina, ale můžete si v seznamu vybrat úsek, který nejlépe vyhovuje vašim představám (Pokud např. chcete umožňovat 1,5 hodinové rezervace, je nutné nastavit délku trvání rezervace na 30 minut. Pro 1,5 hodinovou rezervaci tak zákazník vytvoří 3 rezervace po 30 minutách).

Vyberte, zda provozujete službu i o státních svátcích. Pokud vyberete, že ne, systém automaticky z kalendáře odstraní možnost rezervací na dny, na které připadá některý ze státních svátků ČR.

Nastavení délky trvání jednotky rezervace a státních svátku potvrďte stiskem tlačítka Uložit změny.

Nastavení času a ceny u služby Jak spravovat a pronajímat sportoviště v rezervačním systému Jak spravovat a pronajímat sportoviště v rezervačním systému Sn  mek obrazovky 2014 11 04 v 22

3.4 Nastavení časů  a cen služby

Stisknutím tlačítka Přidat otevírací dobu na záložce Čas a cena se otevře formulář pro přidání otevírací doby pro danou službu. Pomocí nabídek vyberte, jak má vaše otevírací doba vypadat.

Ilustrační příklad:

Zadání: Chcete nastavit službu tak, aby bylo možné vytvářet rezervace na každý den, kromě nedělí. Cena za rezervaci má být 200Kč ve všední den v časech od 08:00 do 15:00 a 300Kč v časech od 16:00 do 20:00. V sobotu pak má být po celý den cena rezervace 350Kč, přičemž otevírací doba je omezená od 10:00 do 18:00.

Postup: 

Všední dny – pásmo 200Kč: Přidáme novou otevírací dobu následovně. Typ termínu: opakující. Intenzita opakování: týdně. Opakování: Po,Út, St, Čt, Pá. Od: 08:00. Do: 15:00. Cena: 200Kč. Platnost: Neomezená.

Všední dny – pásmo 300Kč: Přidáme novou otevírací dobu následovně. Typ termínu: opakující. Intenzita opakování: týdně. Opakování: Po,Út, St, Čt, Pá. Od: 16:00. Do: 20:00. Cena: 300Kč. Platnost: Neomezená.

Sobota za 350Kč: Přidáme novou otevírací dobu následovně. Typ termínu: opakující. Intenzita opakování: týdně. Opakování: So. Od: 10:00. Do: 18:00. Cena: 350Kč. Platnost: Neomezená.

oteviraci-doba Jak spravovat a pronajímat sportoviště v rezervačním systému Jak spravovat a pronajímat sportoviště v rezervačním systému oteviraci doba

Všední dny – levnější pásmo


oteviraci-doba-2 Jak spravovat a pronajímat sportoviště v rezervačním systému Jak spravovat a pronajímat sportoviště v rezervačním systému oteviraci doba 2

Sobota

 

Tímto způsobem jste schopni nadefinovat i složitější otevírací doby/časová pásma. Pokud by jste dále chtěl například mimořádně zpřístupnit rezervace i na neděli 7.9.2014 od 12 do 16h s cenou za 500Kč. Stačí přidat novou otevírací dobu s následujícími parametry: Typ termínu: Jednorázový. Od: 07.09.2014. Do: 07:09.2014. Čas od: 12:00. Čas do: 16:00. Cena: 500Kč. Platnost: Neomezená.

jednorazova-oteviraci-doba Jak spravovat a pronajímat sportoviště v rezervačním systému Jak spravovat a pronajímat sportoviště v rezervačním systému jednorazova oteviraci doba

 

Platnost u vytváření rezervací znamená, do kdy je daná otevírací doba v systému aktivní. Můžete tak nastavit např. otevírací dobu s platností do konce aktuálního kalendářního roku a jiné otevírací doby s platností od začátku příštího kalendářního roku s jinými cenami. V půlnoci mezi oběma roky systém sám přepne otevírací doby a vy se tak nemusíte starat o změnu cen.

3.5 Doplňkový prodej

Pro zvýšení příjmu z rezervací jsme rozšířili klasický prodej rezervací o doplňkový prodej. Může se jednat o produkty nebo služby – zapůjčení squashové rakety, hodina s trenérem, zapůjčení růčníku a další. Tímto způsob je možné obohatit vašim zákazníkům klasické rezervace. Zadání doplňkového prodeje je možné v záložce Doplňkový prodej.

Pro přidání nového doplňkového prodeje klikněte na tlačítko Přidat nový doplňkový prodej. Ke doplňkovému prodeji stačí zadat název, popis (podrobné informace k prodeji zákazníkům) a cenu (za jednu rezervaci, zadanou v Čas a cena). Pro přidání doplňkové prodeje klikněte na Přidat.

Přidat doplňkový prodej Jak spravovat a pronajímat sportoviště v rezervačním systému Jak spravovat a pronajímat sportoviště v rezervačním systému Sn  mek obrazovky 2014 11 04 v 22

Po přidání máte v záložce tabulce přehled o všech doplňkových službách. Pro úpravu služby klikněte na modré tlačítko s tůžkou, kde je možné změnit název, popis i cenu. Pro vymazání klikněte na červené tlačítko s odpadkovým košem.

V tabulce doplňkový prodej můžete mít více položek. To jestli je daný doplňkový prodej zařazen ke službě je znázorněno na zelené ikonce vedle názvu. V případě, že je šedivá tak doplňkový prodej není zařazen k dané službě. Tímto lze libovolně aktivovat a deaktivovat jednotlivé položky k vybraným službám.Doplňkový prodej Jak spravovat a pronajímat sportoviště v rezervačním systému Jak spravovat a pronajímat sportoviště v rezervačním systému Sn  mek obrazovky 2014 11 04 v 22

3.6 Dokončení konfigurace služby

Máte-li pro svou službu vytvořená místa a otevírací doby, nic vám již nebude bránit ve zveřejnění služby vašim zákazníkům. V nastavení služby stačí stisknout červené tlačítko Neaktivní a služba se ihned aktivuje vaši zákazníci budou moci vytvářet nové rezervace míst této služby v rámci zadaných otevíracích dob.

aktivace-sluzby Jak spravovat a pronajímat sportoviště v rezervačním systému Jak spravovat a pronajímat sportoviště v rezervačním systému aktivace sluzby

aktivace-sluzby-2 Jak spravovat a pronajímat sportoviště v rezervačním systému Jak spravovat a pronajímat sportoviště v rezervačním systému aktivace sluzby 2