Jak na počáteční nastavení rezervačního systému?

2. Základní konfigurace systému

2.1 Nastavení osobních údajů

Pokud se prvně přihlásíte do vašeho nově vytvořeného rezervačního systému , první obrazovka, kterou uvidíte je obrazovka s nastavením vašeho uživatelského profilu.  Pomocí formuláře na obrazovce máte možnost upravit informace o vaší osobě. Vyplněné údaje se budou zobrazovat u rezervací, které v systému vytvoříte vy. Tato obrazovka se zobrazí při prvním přihlášení každému novému uživateli systému. Změnu osobních údajů potvrdíte stiskem tlačítka Změnit údaje na konci formuláře. Přístup k osobním údajům uživatelů mají pouze uživatelé administrátoři rezervačního systému. Běžní uživatelé mají přístup pouze ke svým osobním údajům.

prvni-prihlaseni Jak na počáteční nastavení rezervačního systému Jak na počáteční nastavení rezervačního systému prvni prihlaseni

Nově vytvořený rezervační systém obsahuje pouze základní přednastavené hodnoty. V novém systému nejsou, kromě vás, jako administrátora (správce), obsaženi žádní jiní uživatelé a databáze rezervací je prázdná. Ověřit si to můžete kliknutím na položky Zákazníci resp. Rezervace v hlavním menu na levé straně obrazovky*.

* Poznámka: Zobrazujete-li Rezervačník na zobrazovacím zařízení o menším rozlišení dipleje, než je klasický monitor počítače, nachází se hlavní menu v horní části obrazovky a zobrazíte ho kliknutím na symbol Menu (čtvereček se třemi řádky).

2.2 Nastavení kontaktních údajů (subjektu provozovatele)

Aby vaši zákazníci věděli, kde vás najsou a jakým způsobem vás mohou kontatovat, vyplňtě kontaktní informace. Formulář pro zadání kontaktních informací naleznete v hlavním menu pod položkou Nastavení -> Kontakt. Jedinou povinnou položkou je kontaktní E-mailová adresa. Ostatní informace jsu nepovinné a záleží pouze na vás, zda je zveřejníte vašim zákazníkům.

Nastavení kontaktních údajů Jak na počáteční nastavení rezervačního systému Jak na počáteční nastavení rezervačního systému Sn  mek obrazovky 2014 11 04 v 21

2.3 Fakturační údaje

Pokud to s Rezervačníkem myslíte vážně a budete uskutečňovat měsíčně více než 50 rezervací, je potřeba, aby jste vyplnili své platné fakturační údaje. Na začátku každého kalendářního měsíce vám Rezervačník automaticky vygeneruje zálohovou fakturu za využívání služeb v předchozím kalendářním měsíci. Své fakturační údaje vyplníte pomocí formuláře, ke kterému se dostanete v kliknutím na položku Nastavení -> Fakturace služby hlavním menu. Později na stejné stránce nad formulářem uvidíte historický přehled všech faktur, které vám byli za využívání služby Rezervačníku vytvořeny.

fakturacni-udaje Jak na počáteční nastavení rezervačního systému Jak na počáteční nastavení rezervačního systému fakturacni udaje

2.4 Platební metody

Nastavení platebních metod a sazeb DPH naleznete v hlavním menu pod položkou Nastavení -> Platební metody a DPH. Rezervační systém je daňovými sazbami přizpůsoben české legislativě. Daňová sazba je nastavena na 21% a ceny se vašim zákazníkům zobrazují včetně DPH. Výchozí možností platby za uskutečněné rezervace vašich zákazníků vám je hotovostní platba. Aktivovat ale můžete i možnost platby bankovním převodem, kdy při dokončení objednávky jsou zákazníkovy sděleny platební informace k bankovnímu převodu.

Po kliknutí na tlačítko Nastavení u vybrané platební metody máte možnost změnit její název, stav (aktivní/neaktivní) a zadat poznámku, kterou uvidí zákazníci. V případě bankovního převodu máte možnonst naví uvést i číslo bankovního účtu, kam chcete, aby vám zákazníci prováděli platby za rezervace.

platebni-metody Jak na počáteční nastavení rezervačního systému Jak na počáteční nastavení rezervačního systému platebni metody

2.5 Úprava chování rezervačního systému (konfigurace)

Rezervační systém Rezervačník vám nabízí několik parametrů, pomocí kterých lze ovlivnit chování systému v různých situacích. Naleznete je v hlavním menu pod položkou Nastavení -> Konfigurace. Níže jsou jednotlivé parametry krátce popsány.

zakladni Jak na počáteční nastavení rezervačního systému Jak na počáteční nastavení rezervačního systému zakladni

Název: Chcete změnit titulek, který se zobrazuje v záhlaví rezervačního systému? Jednoduše změňtě hodnotu v políčku název a potvrďte změnu stiskem tlačítka Uložit změny. * Poznámka: URL adresa (tedy www adresa vytvořeného rezervačního systému např: abc.rezervacnik.cz zůstane zachována)

rezervace Jak na počáteční nastavení rezervačního systému Jak na počáteční nastavení rezervačního systému rezervace

Volné termíny vidí: Upravte, kdo v kalendáři uvidí volné termíny, které lze rezervovat. Můžete nastavit, aby to, kdy je hřiště volné viděli například jen ti uživatelé, kteří mají v rámci rezervačního systému vytvořený svůj účet, tedy jsou registrovaní.

Objednávat rezervace mohou: Chcete zamezit tomu, aby registrace mohli vytvářet neregistrovaní uživatelé a povolit vytváření rezervací pouze zákazníkům, kteří mají v systému vlastní účet? Jednoduše odškrtněte políčko u Hosté (nepřihlášení) a políčko Přihlášení uživatelé ponechejte zaškrtnuté. Pokud nebude zaškrtnuté ani jedno z políček, budou moci rezervace vytvářet pouze administrátoři systému (tedy pouze vy plus další uživatelé, kterým nastavíté administrátorské oprávnění).

Poznámky k rezervacím: Necháte-li toto políčko zaškrtnuté, objeví se vašim zákazníkům při procesu rezervace na obrazovce textové pole, do kterého budou moci schopni vložit případné doplňující poznámky k rezervaci.

Objednávat opakované rezervace mohou: Pomocí tohoto parametru můžete nastavit, zda hromadné rezervace budete moci vytvářet pouze vy (správci systému), nebo je umožnítě vytvířet i vašim zákazníkům. Opakovanými rezervacemi se rozumí rezervace např. na každé pondělí od 18:00-20:00 po dobu 3 měsíců. Ve výchozím nastavení mohou opakované rezervace vytvářet pouze správci.

Výchozí zobrazení kalendáře: Můžete stanovit, zda se kalendář rezervací otevře v denním nebo týdenním režimu. Každý uživatel má možnost si pak ručně kalendář přepnout do druhého režimu pomocí tlačítek Den/Týden. *Poznámka: Pokud je pro danou službu aktivováno více míst než je nastaveno parametrem Maximální počet hřišť, které lze zobrazit v týdenním kalendáři, lze tuto službu v kalendáři zobrazit pouze v denním režimu.

Maximální počet hřišť, které lze zobrazit v týdenním kalendáři: Stanovuje hranici při jejichž překročení již nelze přepínat do týdenního kalendáře. Parametr je do systému zaveden z důvodu grafické přehlednosti zobrazení týdenního kalendáře při větším počtu míst služby.

Automatický posun na košík: Je-li aktivováno, zákazník bude po každém výběru volného termínu v kalendáři posunut po obrazovce na místo, kde se nachází nákupní košík, aby nemusel ručně myší sjíždět dolů.

Rezervace musí být vytvořena alespoň: Nastavte s jakým časovým předstihem musí zákazníci vytvářet své rezervace. Nastavíte-li např. 24h, zákazník, který chce vytvořit rezervaci na 14h následujícícho dne musí rezervaci vytvořit nejpozději v 13:59 aktuálního dne. Na správce systému se toto pravidle nevztahuje, ti mohou vytvářet rezervace kdykoliv i zpětně.

Rezervaci lze vytvořit maximálně na: Stanovte na jaký časový úsek dopředně mohou zákazníci vytvářet rezervace. Chcete-li zajistit, aby zákazníci mohli vytvářet rezervace maximálně na 1 kalendářní týden dopředu, nastavte hodnotu na 1 týden dopředu.

Rezervace zdarma označit jako zaplacené: Při zaškrtnutí budou veškeré rezervace u zákazníků se 100 % slevou označeny jako zaplacené. Při ponechání nezaškrtnutí zůstane rezervace jako nezaplacená.

Zrušení rezervace Jak na počáteční nastavení rezervačního systému Jak na počáteční nastavení rezervačního systému Sn  mek obrazovky 2014 11 04 v 21

Lze bezplatně: Nastavte jak dlouho před skutečným termínem rezervace je možni ji zrušit. Při výběru jiné možnosti než kdykoliv se na dalším řádku objeví možnost výběru výše storno poplatku. Při zrušení rezervace po stanovené době je k dané rezervaci přiřazen storno poplatek dle zvolené výše. Máte tak jasný přehled o tom, kdo vám za pozdě zrušenou rezervaci dluží peníze.

Neregistrovaní uživatelé: V této části lze nastavit, zdali chcete, aby neregistrovaní uživatelé mohli rušit nadcházející rezervace přes odkaz v e-mailu s potvrzením rezervace. Zvětší to šanci, že neregistrovaní uživatelé včas zruší svoji rezervaci.

pristupnost Jak na počáteční nastavení rezervačního systému Jak na počáteční nastavení rezervačního systému pristupnost

Registrovat se mohou: Chcete umožnit, aby se mohli návštěvníci rezervačního systému sami registrovat, tedy vytvářet uživatelské účtu pomocí zadání vlastního emailu a hesla nebo pomocí přihlášení přes facebook? Zaškrtněte políčko Hosté (nepřihlášení). Pokud naopak chcete uživatelské účty spravovat pouze vy, jako administrátor, toto políčko odškrtněte.

Facebook přihlašování: Přes tuto položku si můžete vybrat, zdali chcete aby se u vás v rezervačním systému mohli registrovat nový uživatelé pomoci Facebook přihlašování. Zjednoduší to proces registrace pro vaše zákazníky, tím že to přenese kontaktní údaje a fotku u zákazníkovi.

Vyžadovat jméno a příjmení: Chcete aby vaši zákazníci vždy povinně u registrace zadali jméno a příjmení. Pokud ano, tak zaškrtněte tuto položku.

Vyžadovat telefon: Vyžadovat telefon při registraci nového uživatele. Pro povinné zadání stačí zaškrtnout tuto volbu.

upozorneni Jak na počáteční nastavení rezervačního systému Jak na počáteční nastavení rezervačního systému upozorneni

Zasílat e-mailová potvrzení rezervací: Při zaškrtnutém políčku bude docházet k tomu, že pokaždé když bude vytvořena nová rezervace bude zasláno upozornění na váš kontaktní e-mail (Nastavení -> Kontakt). Pro zasílání potvrzení o nové rezervaci na další e-maily mimo kontaktní stačí vložit e-maily do textového pole. Je možné přidat více e-mailových adres, pro oddělení jednotlivých e-mailových adres použijte středník.

Zasílat založení nového zákazníckého účtu : Chcete být informování i nové registrace zákazníka u vás na rezervačním systému. Pokud ano, stačí zaškrtnout tuto volbu a při registraci zákazníka budete informování na kontaktní e-mail.

stylizace Jak na počáteční nastavení rezervačního systému Jak na počáteční nastavení rezervačního systému stylizace

Informační e-maily logo: Nahrajte vlastní obrázek loga, který se bude zobrazovat v automatických emailech rezervačního systému (potvrzení rezervací zákazníkům apod.)

propagace Jak na počáteční nastavení rezervačního systému Jak na počáteční nastavení rezervačního systému propagace

Výhody registrace: Do textového pole můžete zapsat jakýkoliv text, který chcete, aby se zobrazil na stránce, pomocí níž se uživatelé přihlašují.

deaktivace Jak na počáteční nastavení rezervačního systému Jak na počáteční nastavení rezervačního systému deaktivace

Nejste spokojeni s rezervačním systémem Rezervačník? Klikněte na tlačítko Zobrazit žádost a zrušení služby, do textového pole prosím z jakého důvodu chcete rezervační systém zrušit a klikněte na tlačítko Odeslat žádost. Rezervační systém po doručení žádosti smažeme.

2.5 Rozšířené

Pro kvalitní provozování rezervačního systému by mohlo být přínosné vědět více o jeho návštěvnících. Z toho důvodu jsme připravili napojení na měření návštěvnosti Google Analytics přes které je možné detailně sledovat veškerou návštěvnost rezervačního systému.

Pro úspěšné zavedení měření je nejprve potřeba si vytvořit účet Google Analytics. Následně vytvořit nový účet a v sekci Správa -> Služba -> Údaje o měření -> Měřící kód -> přidat číslo měření.

Měření návštěvnosti Google Analytics Rezervačník Jak na počáteční nastavení rezervačního systému Jak na počáteční nastavení rezervačního systému Sn  mek obrazovky 2014 11 04 v 21

Poté stačí toto číslo měření přidat do rezervačního systému Rezervačník -> Nastavení -> Rozšířené -> Číslo měření.

Nastavení rozšíření Google Analytics Jak na počáteční nastavení rezervačního systému Jak na počáteční nastavení rezervačního systému Sn  mek obrazovky 2014 11 04 v 22

Poté v Google Analytics najdete detailní přehled o návštěvnosti vašeho rezervačního systému.

2.6 Způsoby zobrazení Rezervačního systému na různých zařízeních

Pro pohodlné používání je Rezervačník přizpůsoben pro zobrazeních na desktopových a mobilních zařízeních. Zobrazení se automaticky přizpůsobuje zařízení, ze kterého Rezervačník používáte. Níže jsou představeny náhledy zobrazení pro zařízení:

Desktop (s rozlišením 1024×768)

1024x768 Jak na počáteční nastavení rezervačního systému Jak na počáteční nastavení rezervačního systému Sn  mek obrazovky 2015 01 11 v 10

 

Tablet (s rozlišením 768×1024)

768x1024 Jak na počáteční nastavení rezervačního systému Jak na počáteční nastavení rezervačního systému Sn  mek obrazovky 2015 01 11 v 10

Mobilní zařízení (s rozlišením 375×667)

375x667 Jak na počáteční nastavení rezervačního systému Jak na počáteční nastavení rezervačního systému Sn  mek obrazovky 2015 01 11 v 10